Chuyên Đề

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 24

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1041

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 122616

Trang nhất » Tin Tức » Tin nhà trường

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI NĂM HỌC 2013 - 2014

Thứ năm - 07/11/2013 10:10
KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI NĂM HỌC 2013-2014 THEO THÔNG TƯ 43/2012BGD&ĐT
PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH PHAN ĐÌNH PHÙNG      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Số: 12 /KH                                         Êakly, ngày 12 tháng 10 năm 2013
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI
                 NĂM HỌC 2013 – 2014
 

Thực hiện thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 11năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và điều lệ hội  thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư  số 43 /2012/TT-BGDĐT ngày 26 /11 /2012).
Thực hiện hướng dẫn số     /GDĐT ngày 16/9/2013 về việc hướng dẫn tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2013 – 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Phùng xây dựng kế hoạch tổ chức như sau:
I. Mục đích, yêu cầu của hội thi:
1. Mục đích
a. Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong nhà trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;
b. Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;
c. Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
II.  Nội dung, hình thức thi:
1. Nội dung bình bầu: (gồm 5 nội dung)
a. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;
b. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;
c. Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;
d. Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;
đ. Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các bộ phận, đoàn thể, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Công đoàn, bộ phận phục vụ giảng dạy, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh).
2.  Quy trình và cách thức bình bầu
a. Quy trình:
* Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí dự bình bầu gồm:
- Sổ chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi;
- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;
- Các hồ sơ khác về công tác chủ nhiệm lớp: (Sổ liên lạc, biên bản vận động học sinh ra lớp…).
* Nhà trường nhận xét, đánh giá hồ sơ; lập danh sách giáo viên tham dự bình bầu, tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình:
- Nghe giáo viên báo cáo thành tích;
- Thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ;
- Chấm điểm các nội dung bình bầu;
- Tổng hợp và công bố kết quả.
b. Cách thức bình bầu: (5 nội dung bình bầu theo thang điểm 10).
- Toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho 5 nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.
- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung đạt điểm dưới 8.
III.  Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng ký dự thi:
1. Đối tượng:
Là những giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.
2. Điều kiện:
- Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT (kết quả của năm gần nhất);
- Được xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV (kết quả đánh giá năm gần nhất);
- Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên;
- Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, không có học sinh bỏ học. Lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên.
IV. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức hội thi:
1. Thời gian: Cuối học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 cụ thể:
- Đăng ký dự thi: đầu tháng 11/2013.
- Nôp hồ sơ: 18/1/2013
- Xem xét đánh giá hồ sơ: 23/11/2013 (nếu hồ sơ đạt sẽ được đưa vào danh sách bình bầu).
- Thành lập Ban bình bầu, tổ chức bình bầu và công bố kết quả, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo: 15/12/2013
2. Địa điểm: Trường Tiểu học Phan Đình phùng.
3. Kinh phí tổ chức: Nguồn kinh phí thực hiện tổ chức hội thi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của sự nghiệp giáo dục và đào tạo được giao hàng năm và các nguồn thu hợp pháp khác để đảm bảo tổ chức hội thi.
V. Cụ thể hóa và quy định cách tính điểm các nội dung bình bầu:
Hội đồng sư phạm nhà trường sẽ thảo luận thống nhất bảng điểm chi tiết trên cơ sở 5 nội dung bình xét theo quy định của điều lệ.
VI. Tổ chức hội thi và cơ cấu giải thưởng:
1. Ban bình bầu cấp trường có trách nhiệm tổ chức hội thi cấp trường theo kế hoạch. Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường do Hiệu Trưởng ra quyết định thành lập, gồm có trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên.
a. Trưởng ban:  Là Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn;
b. Phó trưởng ban: Là PHT
c. Thư ký: CTCĐ
Thành viên: Là Tổ khối trưởng, BCH CĐ, BCH ĐTN.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của ban bình bầu
+ Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết đối với các nội dung bình bầu;
+ Tổ chức bình bầu danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường theo quy định của điều lệ;
+ Tổng hợp kết quả bình bầu, đề xuất danh sách giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường và danh sách giáo viên tham dự hội thi cấp huyện.
2. Cơ cấu giải thưởng:
Mỗi cá nhân đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường sẽ được giấy chứng nhận và tiền thưởng (tiền thưởng chi từ nguồn quỹ khuyến học năm học 2013 - 2014).
Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học của trường Tiểu học Phan Đình Phùng. Toàn thể CB giáo viên chủ nhiệm nghiên cứu và định hướng tham gia nhằm làm cho hội thi đạt kết quả tốt./.
 
         HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
            Nguyễn Văn Hà
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

Góc Học Trò

Hỗ trợ trực tuyến


Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn biết Trường Phan Đình Phùng từ đâu?

Qua tìm kiếm Internet.

Qua bạn bè giới thiệu.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax